Kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topik 39 Tháng 3-2015

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 39 THÁNG 3-2015 Mẫu đơn Đăng Ký thi Topik: Download ■ H ướng dẫn đăng ký thi Topik: ◦ Thời gian đăn...

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 39 THÁNG 3-2015

Mẫu đơn Đăng Ký thi Topik: Download

Hướng dẫn đăng ký thi Topik:
◦ Thời gian đăng ký:    10:00 ~ 17:00 các ngày từ 12/1 đến 6/2/2015 (trừ thứ 7 và chủ nhật)    
Địa điểm đăng ký:    Trung tâm tiếng Hàn tại Tp.HCM
(Tầng 4, 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM      ĐT: 08.39201274)
◦ Phương thức đăng ký: trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký
◦ Lệ phí thi:                 250.000đ / cấp độ / người
◦ Hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đăng ký dự thi (theo mẫu được phát miễn phí), 02 ảnh (3cm×4cm), CMND
◦ Thời gian nhận Phiếu báo danh: từ ngày 9/3 đến 20/3/2015(trình Phiếu thu lệ phí thi và nhận tại Trung tâm)
◦ Công bố kết quả:      ngày 6 tháng 5 năm 2015
- Có thể in Bảng kết quả thi trực tiếp từ trang web www.topik.go.kr (miễn phí 5 bản in đầu tiên)
            - Thời gian cụ thể nhận Bảng kết quả thi bản chính sẽ được thông báo trên trang web Trung tâm
            - trang web Trung tâm(www.klech.org)
           
Thời gian & địa điểm thi Topik:
◦ Ngày thi:                   22 / 03 / 2015 (chủ nhật)
◦ Địa điểm thi:             Trường quốc tế Hàn Quốc (sơ đồ đường đi đính kèm)
◦ Thời gian thi:
Cấp độ
Ca
Môn thi
Vào phòng
Bắt đầu
Kết thúc
Thời gian
Ghi chú
TOPIK I
Ca 1
Nghe
09:10
09:30
11:10
40 phút
Buổi sáng
Đọc hiểu
60 phút
TOPIK II
Ca 1
Nghe
12:10
12:30
14:20
60 phút
Buổi chiều
Viết
50 phút
Ca 2
Đọc hiểu
14:40
14:50
16:00
70 phút

Lưu ý:
◦ Có mặt tại địa điểm thi trước 45 phút
◦ Khi đi thi phải mang theo: Phiếu báo danh (수험표), CMND hoặc hộ chiếu bản chính
◦ Làm bài thi bằng bút 2 đầu do Ban tổ chức cung cấp
◦ Trước khi thi phải tắt nguồn điện thoại và nộp cho Giám thị

Thang điểm:

Cấp độ
Ca
Môn thi
Hình thức thi
Số câu
Điểm
Tổng điểm
TOPIK
(Cấp 1~2)
Ca 1
Nghe (40 phút)
Trắc nghiệm
30
100
200
Đọc hiểu (60 phút)
Trắc nghiệm
40
100
TOPIK
(Cấp 3~6)
Ca 1
Nghe (60 phút)
Trắc nghiệm
50
100
300
Viết (50 phút)
Tự luận
4
100
Ca 2
Đọc hiểu (70 phút)
Trắc nghiệm
50
100

Cấp độ
TOPIK I
TOPIK II
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Cấp 5
Cấp 6
Thang điểm
80 điểm trở lên
140 điểm trở lên
120 điểm trở lên
150 điểm trở lên
190 điểm trở lên
230 điểm trở lên

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topik 39 Tháng 3-2015
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topik 39 Tháng 3-2015

39  한국어능력시험 실시 (TOPIK 39)
실시 안내:
원서 접수 기간:       2015112 ~ 123 (,일요일 제외)
                                    시간:   10:00 ~ 17:00 (12:00-13:00 제외)   
원서 접수 장소:       호치민시한국교육원 (4, 47 Nguyen Cu trinh, 1, 호치민시  전화: 08.39201274)
원서 접수 방법:       직접  방문 접수 (오토바이 차량의 주차가 불가하니  이점  양해 부탁드립니다.)
응시 수수료:            ◦ TOPIK I: 250.000 VND /       TOPIK II: 250.000 VND /
원서 접수시 준비물:  사진2 (3cm×4cm), 주민등록증 복사본 1, 응시 수수료
응시수험표  교부일:   2015316 – 320,  12:00-13: 00 (점심시간 제외)
        (반드시  본인이  응시수수료 영수증을 지참하고   교육원을  방문하여야  응시수험표를  교부합니다)
성적 발표:    2015 5 6
- 한국어능력시험 홈페이지www.topik.go.kr 에서 무료로 5 무료 출력 가능
            - 성적증명서 교부일은  교육원 홈페이지(www.klech.org) 게시합니다.

시험일시 장소:
시험 일자:                2015322  ()
시험 장소:                호치민시한국국제학교 (안내지도 참고)
시험 시간:
구분
교시
영역
입실
시작
종료
시험 시간
비고
TOPIK I
1교시
듣기
09:10
09:30
11:10
40
오전
읽기
60
TOPIK II
1교시
듣기
12:10
12:30
14:20
60
오후
쓰기
50
2교시
읽기
14:40
14:50
16:00
70

시험 안내:
입실 시간: 시험 시작 20 전까지 입실
응시자 준비물: 수험표, 신분증
감독관이 배부한 양면사인펜으로 작성
휴대전화는 시험 전에 전원을 끄고 감독관에게 제출해야

평가 영역 배점:

시험 수준
교시
영역
유형
문항
배점
배점 총계
TOPIK
(1~2)
1교시
듣기 (40)
객관식
30
100
200
읽기 (60)
객관식
40
100
TOPIK
(3~6)
1교시
듣기 (60)
객관식
50
100
300
쓰기 (50)
주관식
4
100
2교시
읽기 (70)
객관식
50
100


시험 수준
TOPIK I
TOPIK II
시험 등급
1
2
3
4
5
6
등급 결정
80 이상
140 이상
120 이상
150 이상
190 이상
230 이상
Nguồn: http://klech.org/

Related

Korean 8112913570252433806

TÌM TRƯỜNG

Seoul (31) Busan (11) Daejeon (8) Gwangju (7) Gyeonggi do (5) Suwon (4) Daegu (3) Incheon (2) Ulsan (2) Ansan (1) Cheonan (1) Cheongju (1) Chungcheon (1) Chungju (1) Gangwon (1) Gyeongju (1) Gyeongsang (1) Jeju (1) Jeonju (1) Mapo (1) Pohang (1) Sangnok-gu (1) Seongdong-gu (1)

Recent Posts

Thời tiết

Random Posts

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

QUY ĐỔI TIỀN HÀN

item
- Navigation -