TỔ CHỨC GIAO LƯU QUỐC TẾ BUSAN

TỔ CHỨC GIAO LƯU QUỐC TẾ BUSAN Trung tâm giao lưu quốc tế Busan là cơ quan hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Busan...

TỔ CHỨC GIAO LƯU QUỐC TẾ BUSAN

Trung tâm giao lưu quốc tế Busan là cơ quan hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Busan, hợp tác quốc tế cho việc mở rộng giao lưu cá nhân và hợp tác giữa các thành phố, để trau rồi tư tưởng toàn cầu cho công dân Busan công việc chính của chúng tôi là công dân quốc tế hóa.

Tổ chức giao lưu quốc tế Busan thành lập từ tháng 2 năm 2006, trải qua 7 năm, đến tháng 2 năm 2013 số nhân viên của tổ chức đã tăng từ 6 người lên 23 người, ngân sách cũng tăng từ ** lên 2,1 tỷ.

TỔ CHỨC GIAO LƯU QUỐC TẾ BUSAN
TỔ CHỨC GIAO LƯU QUỐC TẾ BUSAN
Năm 2013, Tổ chức giao lưu quốc tế Busan kết hợp với Hiệp hội hỗ trợ du học sinh nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút du học sinh đến với các trường đại học, đa dạng hóa các nội dung dự án như: mở các lớp học ngoại ngữ kết hợp với học văn hóa các nước, tổ chức cuộc họp mô phỏng UN, tăng cường các chuyến thăm quê nhà (home visit) v.v

Trong tương lai, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tăng cường giao lưu hợp tác với các tổ chức quốc tế tại Busan, nâng cao hiệu quả đối với các việc giao lưu quốc tế.

Bên cạnh đó, tổ chức của chúng tôi còn tăng cường giao lưu hợp tác với các tổ chức quốc tế để đưa các dự án giao lưu quốc tế từ Trung ương về các địa phương như Tổ chức giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Tổ chức hợp tác quốc tế, Trung tâm HANA SAEAN v.v. Chúng tôi cũng luôn luôn nỗ lực hết mình để nâng cao vài trò trong nội bộ tổ chức, hỗ trợ ngân sách giúp xúc tiến có hiệu quả các dự án giao lưu quốc tế tại địa phương.

1. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài
Tổng đài tư vấn 1577-7716, tư vấn chuyên môn (lao động, luật pháp, bất động sản), dịch vụ dịch thuật-thông dịch

2. Hỗ trợ du học sinh nước ngoài
Học bổng, hội thảo du học sinh Busan, tư vấn du học sinh, thực tập, khám phá Busan và trải nghiệm văn hóa

3. Hỗ trợ thích ứng với cuộc sống ở Busan
Nâng cao tiếng hàn, người hỗ trợ học tiếng hàn, đại hội nói tiếng hàn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài, xuất bản sách thông tin cuộc sống Busan.

Giao lưu hợp tác quốc tế

Gửi đoàn công diễn và giao lưu thanh niên, thực tập 
• Trung quốc(Trùng Khánh, Thượng Hải, Bắc Kinh)
•Nhật bản(Osaka, Shimonoseki)
•Trung tâm hợp tác Hàn quốc-Nga

Công dân toàn cầu hóa
Lớp  Văn  hóa Thế  giới,  sân  chơi  hoà  hợp  cùng người nước ngoài, người hỗ trợ toàn cầu, diễn đàn toàn cầu hóa

TỔ CHỨC GIAO LƯU QUỐC TẾ BUSAN
1000 Jungang-daeRo, Yeonjae-Gu, 611-705 Thành phố 
Busan, tòa nhà kukmin yeongum tầng 13 Busan global center
+82-51-668-7922(tiếng việt) | 7908(tiếng anh)
bonnie@bfia.or.kr | www.bfia.or.kr

Related

Event 7389624371516048065

TÌM TRƯỜNG

Seoul (31) Busan (11) Daejeon (8) Gwangju (7) Gyeonggi do (5) Suwon (4) Daegu (3) Incheon (2) Ulsan (2) Ansan (1) Cheonan (1) Cheongju (1) Chungcheon (1) Chungju (1) Gangwon (1) Gyeongju (1) Gyeongsang (1) Jeju (1) Jeonju (1) Mapo (1) Pohang (1) Sangnok-gu (1) Seongdong-gu (1)

Recent Posts

Thời tiết

Random Posts

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

QUY ĐỔI TIỀN HÀN

item
- Navigation -