THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỨNG MINH TÀI CHÍNH 29/02/2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỨNG MINH TÀI CHÍNH  VISA DU HỌC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI 2016   (Thay đổi số tiền và thời...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỨNG MINH TÀI CHÍNH
 VISA DU HỌC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI 2016 


(Thay đổi số tiền và thời hạn sổ tiết kiệm du học Hàn Quốc 2016) 

Theo quy định sữa đổi về việc cấp visa và hướng dẫn quản lý lưu trú dành cho du học sinh nước ngoài áp dụng từ 02/03/2016, kể từ ngày 01/07/2016 đối với giấy tờ chứng minh tài chính của du học sẽ được thay đổi như sau 

Thay đổi số tiền và thời hạn sổ tiết kiệm du học Hàn Quốc 2016
Thay đổi số tiền và thời hạn sổ tiết kiệm du học Hàn Quốc 2016
* Quy định sổ tiết kiệm hiện tại:

1) 15.000 USD và gửi vào ngân hang tối thiệu được 3 tháng khi xin cấp visa du học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.
2) 5.000 USD và gửi vào ngân hang tối thiệu được 3 tháng khi xin cấp visa du học theo chương trình trao đổi của 2 trường ĐH Việt Nam – Hàn Quốc.
3) 5.000 USD và gửi vào ngân hang tối thiệu được 6 tháng khi xin cấp visa du học học tiếng. 

=> Sẽ được thay đổi thành 

1) 20.000 USD và gửi vào ngân hang tối thiệu được 3 tháng khi xin cấp visa du học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.
2) 9.000 USD và gửi vào ngân hang tối thiệu được 3 tháng khi xin cấp visa du học theo chương trình trao đổi của 2 trường ĐH Việt Nam – Hàn Quốc.
3) 9.000 USD và gửi vào ngân hang tối thiệu được 6 tháng khi xin cấp visa du học học tiếng.
Những hồ sơ có sổ tiết kiệm theo quy định hiện tại thì vẫn được tiếp nhận đến hết ngày 30/08/2016.
Nhưng kể từ ngày 01/09/2016, chỉ tiếp nhận những hồ sơ có sổ tiết kiệm đủ điều kiện theo quy định.

Nguồn: http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/

Liên hệ làm sổ tiết kiệm lùi ngày 
(chứng minh tài chính du học lùi ngày): 
0969 898866 - 0966 602 750

Related

New 3023471237899049291

TÌM TRƯỜNG

Seoul (31) Busan (11) Daejeon (8) Gwangju (7) Gyeonggi do (5) Suwon (4) Daegu (3) Incheon (2) Ulsan (2) Ansan (1) Cheonan (1) Cheongju (1) Chungcheon (1) Chungju (1) Gangwon (1) Gyeongju (1) Gyeongsang (1) Jeju (1) Jeonju (1) Mapo (1) Pohang (1) Sangnok-gu (1) Seongdong-gu (1)

Recent Posts

Thời tiết

Random Posts

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

QUY ĐỔI TIỀN HÀN

item
- Navigation -