Study Korea 300K: Hàn Quốc ướng đến Top 10 Quốc Gia Giáo Dục Hàng Đầu Thế Giới

- Bộ Giáo dục đã chính thức công bố Dự án Study Korea 300K, một sáng kiến ​​quan trọng nhắm ến sinh viên quốc tế. - Sự cố gắng chung giữa cá...


- Bộ Giáo dục đã chính thức công bố Dự án Study Korea 300K, một sáng kiến ​​quan trọng nhắm ến sinh viên quốc tế.

- Sự cố gắng chung giữa các trường đại học, công ty địa phương và chính quyền địa phương đã dẫn đến việc xây dựng các chiến lư ợc theo từng giai đoạn. Những chiến lược này bao gồm việc thu hút sinh viên quốc tế và thiết kế cẩn thận con đường học vấn và sự nghiệp của họ.

- Các lợi ích dự kiến ​​từ nỗ lực này rất nhiều và bao gồm việc tái sinh kinh tế địa phương, tăng cường sức cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ cao, và củng cố địa vị toàn cầu của các trường đại học Hàn Quốc .


30 0.000 sinh viên quốc tế." Kế hoạch này trình bày một cách tiếp cận theo từng giai đoạn bao gồm các chiến lược để thu hút sinh viên quốc tế và thiết kế con đường h ọc vấn và sự nghiệp, đặt Hàn Quốc vào vị trí dẫn đầu trong lãnh đạo giáo dục toàn cầu.

1. Mở rộng Cổng vào Để Thu Hút Sinh Viên Quốc Tế Một Cách Đổi Mới.

Trước tiên, một "khu vực quốc tế hóa giáo dục chuyên về nguồn nhân lực nước ngoài" sẽ được chỉ định ở cấp độ ch Inh quyền đô thị. Điều này sẽ thiết lập các chiến lược theo từng giai đoạn liên kết với chiến lược phát triển khu vực, bao gồm việc thu hút học giả quốc tế và liên kết giáo dục và việc làm. "Tr ung Tâm Thu Hút Sinh Viên Quốc Tế" tại các trung tâm giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài.

Trong khi đó, sẽ được tiến hành xem xét việc tái tổ chức hệ thống chứng nhận năng lực quốc tế hóa giáo dục. Điều này sẽ đòi hỏi các nỗ lực liên tục để loại bỏ các rào cản quy định cản trở các trường đại học thu hút sinh viên quốc t ế. Các tiêu chuẩn cụ thể cho việc tái tổ chức này sẽ được xác định thông qua sự cân nhắc của Ủy ban Chứng nhận Năng lực Quốc t ế hóa Giáo dục.

2. Thu Hút Sinh Viên Quốc Tế Cần thiết cho Các Ngành Công nghiệp Địa phương bằng Chiến lược Tùy chỉnh Khu vực.

Các trường đại học, công ty địa phương, và chính quyền địa phương sẽ hợp tác để hình thành một "đội chiến lược (TF)" dư Rise. Điều này sẽ liên quan đến việc tạo ra một chiến lược khu vực tùy chỉnh bao gồm việc thu hút sinh viên quốc tế và thiết kế con đường học vấn và sự nghiệp.

Trong giai đoạn học vấn, một "trung tâm ngôn ngữ Hàn Quốc theo khu vực" được chỉ định sẽ cải thiện đáng kể giáo dục văn hóa và ngôn ngữ Han Quốc. Điều này sẽ cung cấp các cơ hội để khám phá sự nghiệp, chẳng hạn như thời gian thực tập lãnh địa kéo dài và các chương trình th ực tập.

Trong khi đó, sẽ được thực hiện các nỗ lực để hỗ trợ các liên kết việc làm bằng cách nuôi dưỡng tài năng để thúc đẩy tăng trưở ng trong các ngành công nghiệp địa phương, từ kỹ năng thực tiễn đến nghiên cứu.

3. Thu Hút Một Cách Chiến Lược Sinh Viên Quốc Tế Sẽ Dẫn Dắt Các Ngành Công Nghệ Cao và Mới.

Bộ Giáo dục sẽ thu hút chiến lược các tài năng hàng đầu ở nước ngoài trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và mới nổi. Điều này sẽ bao gồm việc mở rộng dự án Học bổng Toàn cầu Hàn Quốc (GKS) và cung cấp hỗ trợ tài chính để thu hút các nhà nghiên c ứu nước ngoài đến Hàn Quốc.

Các khóa học tùy chỉnh sẽ được phát triển để hỗ trợ sinh viên nói tiếng Anh trong hiệu suất học thuật, bao gồm việc mở rộng các bài giảng bằng tiếng Anh, viết luận văn học thuật, và đạo đức nghiên cứu. Sẽ được cung cấp hỗ trợ sau khi tốt nghiệp để khuyến khích việc làm trong nước, và quá trình nhận quốc tịch và visa định cư vĩnh vi ễn sẽ được đẩy nhanh.

4. Thiết Lập Nền Tảng Hợp Tác Liên Bộ Ngành để Đảm Bảo Nhu Cầu Tiềm năng Đi Du Học.

Kế hoạch bao gồm việc phát triển và phân phối sách giáo trình ngôn ngữ Hàn Quốc số hóa để tạo điều kiện cho việc học. Kỳ thi Năng lực Ngôn ngữ Hàn Quốc (TOPIK) cũng sẽ được tái cấu trúc trên cơ sở số hóa. Điều này sẽ mở rộng cơ sở đi du học bằng cách tăng cường giao lưu với thanh niên nước ngoài và tái tổ chức hỗ trợ giáo dục ch Inh thức.

Học bổng, thông tin liên quan đến học vấn và việc làm sẽ được truy cập cho sinh viên nước ngoài từ giai đoạn lên kế hoạch đi du học. Một cơ quan tư vấn tập trung vào Thứ trưởng Thủ tướng sẽ được thành lập để liên kết hữu cơ các dự án liên quan đến sinh viên quốc tế.

Lee Ju-ho, Thứ trưởng Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, tuyên bố, "Chúng tôi mong đợi những tác động tích cực, chẳng hạn như tá i sinh kinh tế địa phương, đảm bảo sức cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ cao và tăng cường sức cạnh tranh toàn cầu của các trường đại học."

Nguồn: https://www.studyinkoreanews.com/news/articleView.html?idxno=25766

Related

New 5821610276442303677

TÌM TRƯỜNG

Seoul (31) Busan (11) Daejeon (8) Gwangju (7) Gyeonggi do (5) Suwon (4) Daegu (3) Incheon (2) Ulsan (2) Ansan (1) Cheonan (1) Cheongju (1) Chungcheon (1) Chungju (1) Gangwon (1) Gyeongju (1) Gyeongsang (1) Jeju (1) Jeonju (1) Mapo (1) Pohang (1) Sangnok-gu (1) Seongdong-gu (1)

Recent Posts

Thời tiết

Random Posts

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

QUY ĐỔI TIỀN HÀN

item
- Navigation -