HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VISA DU LỊCH HÀN QUỐC 1 LẦN (VISA C-3-9)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VISA DU LỊCH HÀN QUỐC 1 LẦN (VISA C-3-9) Visa  1  lần,  thời  gian  lưu  trú  tối  đa  30  ngày,  hiệu  lực  visa  3  thán...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VISA DU LỊCH HÀN QUỐC 1 LẦN (VISA C-3-9)
Visa  1  lần,  thời  gian  lưu  trú  tối  đa  30  ngày,  hiệu  lực  visa  3  thángⒶ  CÔNG  TY  DU  LỊCH  NỘP  HỒ  SƠ DU LỊCH HÀN QUỐC

 PHÂN  LOẠI

 

 

 HỒ  SƠ 

Công

ty  du

lịch

Công

ty  du

lịch

Việt

Nam

1

Danh  sách  người  đăng  ký  visa  (đóng  dấu  pháp nhân  công  ty)

2

Giấy  ủy  quyền,  giấy  tờ  tùy  thân  (bản  sao  Chứng minh  nhân  dân/  Căn  cước  công  dân)  của  nhân  viên

đi  nộp  hồ  sơ

3

Lịch  trình  (tiếng  Anh  hoặc  tiếng  Hàn,  chỉ  áp  dụng đối  với  du  lịch  đi  theo  đoàn)

Người  đăng  ký

visa

1

Hộ  chiếu  (còn  thời  hạn  từ  6  tháng  trở  lên)

2

Đơn  xin  cấp  visa  (có  dán  hình  thẻ  nền  trắng,

3,5cmx4,5mm)

3

*Giấy  tờ  chứng  minh  nhân  thân

-  (Hồ  sơ  chung)  Chứng  minh  nhân  dân/  Căn  cước  công  dân (bản  sao)

-  (Nhân  viên  công  ty)  Giấy  xác  nhận  nhân  viên,  Sao  kê  tài khoản  ngân  hàng  (bao  gồm  nội  dung  nhận  lương  6  tháng gần  nhất),  Bảo  hiểm  xã  hội  (Hình  chụp  màn  hình ứng  dụng  VssID  Quá  trình  tham  gia  BHXH)  (Nếu không  có  BHXH  thì  kèm  tờ  tường  trình  nêu  rõ  lý do)

-  (Chủ  doanh  nghiệp)  Giấy  phép  đăng  ký  kinh  doanh,  Biên lai  nộp  thuế  GTGT  (trong  1  năm  gần  nhất),  Sao  kê  tài khoản  ngân  hàng  của  công  ty  (trong  6  tháng  gần  nhất), - (Người  đã  nghỉ  hưu)  Quyết  định  nghỉ  hưu  có  nhận  lương hưu,  Thẻ  hưu  trí,  BHXH

-  (Sinh  viên,  học  sinh)  Thẻ  sinh  viên/học  sinh  (bản  sao), Giấy  xác  nhận  sinh  viên/  học  sinh.

- (Các  trường  hợp  khác)  Giấy  tờ  chứng  minh  sở  hữu  tài  sản cá  nhân  (tài  sản  chứng  khoán,  tiết  kiệm,  bất  động  sản, oto,  ...)

4

* Giấy  tờ  chứng  minh  quan  hệ  gia  đình

-  (Người  đi  cùng  với  người  thân  và  chứng  minh  tài chính  bằng  hồ  sơ  của  người  thân):  Giấy  tờ  chứng minh  quan  hệ  gia  đình  (Giấy  khai  sinh/Trích  lục khai  sinh,  Giấy  kết  hôn/  Trích  lục  kết  hôn*...)

*  Chỉ  nhận  Trích  lục  bản  gốc  được  cấp  trong  3 tháng  gần  nhất.

* Gia  đình:  Bao  gồm  Ba  mẹ,  vợ  chồng  và  con.

-  (Sinh  viên)  Trường  hợp  sử  dụng  chứng  minh  tài chính  của  bố  mẹ,  nộp  thêm  giấy  chứng  nhận quan  hệ  gia  đình.

-  (Người  vị  thành  niên)  Trường  hợp  không  đi  cùng bố  mẹ,  nộp  thêm  giấy  đồng  ý  của  bố  mẹ  hoặc người  đại  diện  pháp  luật  (không  áp  dụng  với sinh  viên  đại  học).

 


Ⓑ  DU  LỊCH  TỰ  TÚC  CÁ  NHÂN  TRỰC  TIẾP  NỘP  HỒ  SƠ DU LỊCH HÀN QUỐC

1 Hộ  chiếu  (còn  thời  hạn  từ  6  tháng  trở  lên)

2 Đơn  xin  cấp  visa  (có  dán  hình  thẻ  nền  trắng, 3,5cmx4,5cm)

3*  Giấy  tờ  chứng  minh  nhân  thân 
-  (Hồ  sơ  chung)  Chứng  minh  nhân  dân/  Căn  cước  công  dân (bản  sao)
-  (Nhân  viên  công  ty)  Giấy  xác  nhận  nhân  viên,  Sao  kê  tài khoản  ngân  hàng  (bao  gồm  nội  dung  nhận  lương  6  tháng gần  nhất),  Bảo  hiểm  xã  hội  (Hình  chụp  màn  hình ứng  dụng  VssID  bao  gồm  nội  dung  Thẻ  bảo  hiểm y  tế  và  toàn  bộ  Quá  trình  tham  gia  BHXH)  (Nếu không  có  BHXH  thì  kèm  tờ  tường  trình  nêu  rõ  lý do)
-  (Chủ  doanh  nghiệp)  Giấy  phép  đăng  ký  kinh  doanh,  Biên lai  nộp  thuế  GTGT  (trong  1  năm  gần  nhất),  Sao  kê  tài khoản  ngân  hàng  của  công  ty  (trong  6  tháng  gần  nhất), - (Người  đã  nghỉ  hưu)  Quyết  định  nghỉ  hưu  có  nhận  lương hưu,  Thẻ  hưu  trí,  BHXH
-  (Sinh  viên,  học  sinh)  Thẻ  sinh  viên/học  sinh  (bản  sao), Giấy  xác  nhận  sinh  viên,  học  sinh. 
- (Các  trường  hợp  khác)  Giấy  tờ  chứng  minh  sở  hữu  tài  sản cá  nhân  (tài  sản  chứng  khoán,  tiết  kiệm,  bất  động  sản, oto,  ...)
4 *  Giấy  tờ  chứng  minh  năng  lực  tài  chính  (chỉ  cần chứng  minh  tài  chính  của  1  người  đại  diện  trong gia  đình)
-  (Hồ  sơ  chung)  Sổ  tiết  kiệm  5000  USD  (khoảng 110  triệu  VND)  gửi  tối  thiểu  1  tháng  tính  đến ngày  nộp  hồ  sơ,  Giấy  xác  nhận  số  dư  (cấp  trong vòng  2  tuần)
*  Trường  hợp  đăng  ký  theo  gia  đình  từ  4  người trở  lên,  cần  chuẩn  bị  sổ  tiết  kiệm  tối  thiểu 10.000  USD
※  Gia  đình:  Ba  mẹ,  vợ  chồng  và  con  (áp  dụng thống  nhất  cho  các  nội  dung  bên  dưới.
*    LƯU  Ý:  Chỉ  chấp  nhận  các  trường  hợp  gửi  tiết kiệm  có  sổ  giấy  (không  nhận  trường  hợp  gửi online)

5 * Giấy  tờ  chứng  minh  quan  hệ  gia  đình 
-  (Người  đi  cùng  với  người  thân  và  chứng  minh  tài chính  bằng  hồ  sơ  của  người  thân):  Giấy  tờ  chứng minh  quan  hệ  gia  đình  (Giấy  khai  sinh/Trích  lục khai  sinh,  Giấy  kết  hôn/  Trích  lục  kết  hôn*...)
*  Chỉ  nhận  Trích  lục  bản  gốc  được  cấp  trong  3 tháng  gần  nhất. 
-  (Sinh  viên)  Trường  hợp  sử  dụng  chứng  minh  tài chính  của  bố  mẹ,  nộp  thêm  giấy  chứng  nhận quan  hệ  gia  đình.
-  (Người  vị  thành  niên)  Trường  hợp  không  đi  cùng bố  mẹ,  nộp  thêm  giấy  đồng  ý  của  bố  mẹ  hoặc người  đại  diện  pháp  luật  (không  áp  dụng  với sinh  viên  đại  học).
6 *  Lịch  trình  du  lịch  (tiếng  Anh  hoặc  tiếng  Hàn)
-  Ghi  rõ  thông  tin  về  chuyến  bay  (số  hiệu,  thời gian),  nơi  lưu  trú  và  lịch  trình  du  lịch  cụ  thể

7 Xác  nhận  đặt  chổ  khách  sạn

Nguồn: https://www.visaforkorea-hc.com/customercenter/notice/view/770


Xin vui lòng đọc kỹ những lưu ý sau trước khi đăng ký visa.


1. Những hồ sơ do Chính phủ Việt Nam hoặc nước thứ 3 cấp cần được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn và công chứng (trừ Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy nộp thuế, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Xác nhận thông tin về cư trú CT07/CT08 bản cấp online).

2. Với các hồ sơ như Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Thẻ sinh viên, Sổ tiết kiệm, Thẻ ngân hàng..., đương sự cần mang theo bản gốc để đối chiếu.

3. Kết quả xét duyệt visa (cấp hoặc từ chối, lý do từ chối) có thể được kiểm tra qua website www.visa.go.kr, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh không thông báo thêm về lý do từ chối cấp visa.

4. Người có đủ hồ sơ chứng minh thời gian cư trú tại miền Nam (từ khu vực KonTum, Bình Định trở vào Nam) từ 1 năm trở lên có thể đăng ký visa tại Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (chỉ chấp nhận Giấy xác nhận cư trú CT07/CT08 bản cấp online)

5. Người nước ngoài có visa Việt Nam loại dài hạn từ 2 năm trở lên/ lưu trú dài hạn liên tục từ 2 năm trở lên có thể đăng ký visa.

6. Tất cả bản sao hồ sơ phải được photo một mặt và sử dụng khổ giấy A4 (không được cắt nhỏ, với Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất ở photo theo đúng khổ giấy của giấy tờ gốc).

7. Hình thẻ dán trên Đơn xin cấp visa là hình thẻ nền trắng, kích thước 3,5cm x 4,5cm, được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.

8. Trường hợp người mang hộ chiếu không thể hiện nơi sinh, phải đăng ký xin bổ sung NƠI SINH vào hộ chiếu tại cơ quan cấp hộ chiếu.

O Thời gian bắt đầu tiếp nhận: từ ngày 01.06.2023
Related

Visa 5728228340661711928

TÌM TRƯỜNG

Seoul (31) Busan (11) Daejeon (8) Gwangju (7) Gyeonggi do (5) Suwon (4) Daegu (3) Incheon (2) Ulsan (2) Ansan (1) Cheonan (1) Cheongju (1) Chungcheon (1) Chungju (1) Gangwon (1) Gyeongju (1) Gyeongsang (1) Jeju (1) Jeonju (1) Mapo (1) Pohang (1) Sangnok-gu (1) Seongdong-gu (1)

Recent Posts

Thời tiết

Random Posts

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

QUY ĐỔI TIỀN HÀN

item
- Navigation -