Hủy bỏ visa thẳng, bắt buộc phải phỏng vấn đại sứ quán Hàn Quốc?

Sau cuộc họp nội bộ của các cán bộ thị thực Visa du học của Đại sứ quán ( ngày 25.10.2018) Từ T10.2018, hình thức cấp visa du học ...

Sau cuộc họp nội bộ của các cán bộ thị thực Visa du học của Đại sứ quán (ngày 25.10.2018)


Từ T10.2018, hình thức cấp visa du học tại Đại sứ quán Hà Nội đã thay đổi như sau:

Chúng tôi hy vọng Du học sẽ phát triển một cách đúng đắn do vậy hãy thông báo và hướng dẫn đến học sinh thật chính xác nhất.

Từ giờ dạng "Visa trực tiếp" không phỏng vấn, không kiểm tra tài liệu đã không thi hành. Tất cả các trường đại học HQ đều phải được xem xét. 

Tuần tới ĐSQ sẽ phỏng vấn hs trường Top 1% học sinh có học sinh bỏ trốn.

Đại sứ quán kiểm tra hồ sơ và sẽ tiến hành phỏng vấn học sinh một cách chọn lọc.

Đây là quy định áp dụng cho tất cả các trường đại học HQ. Kế hoạch học tập rất quan trọng nó giống như cuộc thi viết của học sinh.

Kế hoạch học tập phải được viết bởi chính học sinh, chính tả và các khoảng trắng đều phải đúng và phù hợp.

Nếu không đậu vòng kiểm tra hồ sơ thì 3 tháng sau học sinh có thể đăng ký lại.

Học sinh (của tất cả các trường đại học) khi phỏng vấn không đước trả lời theo cách học thuộc mà phải trả lời thành thật những suy nghĩ của bản thân.
Xét duyệt Visa có chọn lọc .


2018년 10월 25일 대사관 유학 비자 담당 영사님과의 미팅 내용을 공유합니다. 2018년 10월부터 베트남 하노이 대사관 유학 비자 검증 방법은 아래와 같이 바뀌었습니다. 학생들한테 바르게 안내해 주시어 베트남 한국 유학이 바르게 발전하길 바랍니다. 


이제 대사관 면접과 서류 심사 없는 “직접 비자”는 사라졌습니다. 모든 대학이 심사의 대상이 됩니다. 다음 주는 집중적으로 1% 미만 대학 학생들의 면접이 이뤄집니다.대사관에서 학생들의 서류를 검토하고 선별적으로 면접을 실시합니다. 모든 대학이 여기에 해당됩니다. 학생들의 필기시험처럼 학습계획서가 중요합니다. 


학습계획서는 반드시 본인이 써야 하고 철자, 띄어쓰기가 적합해야 합니다. 서류 심사에서 불합격되면 3달 후 다시 접수할 수 있습니다.모든 대학의 학생들이 면접 대상에 해당되고 단순히 외워서 답변하는 것은 안 되고 본인의 생각을 진정성 있게 답변해야 합니다. 이도 선별적으로 실시합니다.

Related

New 9126740643997154957

TÌM TRƯỜNG

Seoul (31) Busan (11) Daejeon (8) Gwangju (7) Gyeonggi do (5) Suwon (4) Daegu (3) Incheon (2) Ulsan (2) Ansan (1) Cheonan (1) Cheongju (1) Chungcheon (1) Chungju (1) Gangwon (1) Gyeongju (1) Gyeongsang (1) Jeju (1) Jeonju (1) Mapo (1) Pohang (1) Sangnok-gu (1) Seongdong-gu (1)

Recent Posts

Thời tiết

Random Posts

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

QUY ĐỔI TIỀN HÀN

item
- Navigation -