CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN TOÀN QUỐC – CÚP ĐẠI SỨ HÀN QUỐC 2023

CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN TOÀN QUỐC – CÚP ĐẠI SỨ HÀN QUỐC 2023 Tiếp nối thành công của “Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc...

CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN TOÀN QUỐC – CÚP ĐẠI SỨ HÀN QUỐC 2023

Tiếp nối thành công của “Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc” được tổ chức năm 2022 vừa qua, đồng thời nhằm mục đích khuyến khích các học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Hàn trên toàn Việt Na m, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc – Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2023”. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và tham gia của các bạn yêu thích tiếng Hàn.


1.    Khái quát cuộc thi

-         Tên cuộc thi: Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2023

-         Đơn vị tổ chức: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

-         Đơn vị chủ quản: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Hàn tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, Quỹ Học viện KingSejong.

-         Đơn vị tài trợ: Đại học Nữ Ewha, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc 

-         Chủ đề vòng sơ loại: 한국 친구에게 소개하고 싶은 베트남 문화

+ Chủ đề vòng bán kết khu vực giống chủ đề vòng sơ loại, chủ đề mới của vòng chung kết sẽ được thông báo sau.

-         Lịch trình cuộc thi: Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi (13/03) => Nhận đăng ký tham gia của các trường/học viện (đến 14/04) => Các trường/học viện chọn ra thí sinh thi vòng bán kết (tháng 4 ~ 6/2023) => Tổ chức vòng bán kết khu vực phía Bắc, phía Nam (tháng 8 ~ 9/2023) => Tổ chức vòng chung kết (tháng 10/2023)

-         Hạng mục thi: Khối chuyên ngành, khối ngoài chuyên ngành, khối phổ thông

+ Khối chuyên ngành: Các trường Cao đẳng/Đại học có chuyên ngành tiếng Hàn, Hàn Quốc học trên toàn Việt Nam => Đăng ký tham gia cuộc thi với Trung tâm Văn hóa.

+ Khối ngoài chuyên ngành: Các Học viện King Sejong trên toàn Việt Nam => Đăng ký tham gia cuộc thi với Học viện King Sejong Trụ sở chính tại Việt Nam.

+ Khối phổ thông: Các trường THCS, THPT trên toàn Việt Nam => Phía Bắc đăng ký tham gia cuộc thi với Văn phòng đại diện phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam, phía Nam đăng ký tham gia cuộc thi với Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Hàn tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

-         Đối tượng tham gia: Người Việt Nam

+ Khối chuyên ngành: Sinh viên đang theo học tại các khoa tiếng Hàn Quốc, Hàn Quốc học tại các trường Cao đẳng/Đại học của Việt Nam (tại thời điểm cuộc thi được công bố).

+ Khối ngoài chuyên ngành: Học viên theo học các khóa học năm 2022 ~ 2023 tại các Học Viện King Sejong của Việt Nam.

+ Khối phổ thông: Học sinh đang theo học tiếng Hàn tại các trường THCS, THPT của Việt Nam (tại thời điểm cuộc thi được công bố), bao gồm cả học sinh theo học chương trình chính khóa và lớp sau giờ học.

* Tất cả các học sinh/sinh viên có nguyện vọng tham gia cuộc thi đều phải đăng ký tham gia với trường/học viện.

 

2.    Lịch trình cuộc thi

Thông báo kế hoạch cuộc thi

- Khối chuyên ngành: Trung tâm Văn hóa sẽ gửi thông báo đến các trường Cao đẳng/Đại học

+ Thông báo trên website, facebook của Đại sứ quán/Trung tâm Văn hóa và gửi thông báo trực tiếp đến các trường.

- Khối ngoài chuyên ngành: Học viện King Sejong Trụ sở chính sẽ gửi thông báo đến các Học viện.

- Khối phổ thông: Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn sẽ gửi thông báo đến các trường THCS, THPT

+ Phía Bắc: Văn phòng đại diện phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam

+ Phía Nam: Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM

13/03/2023

Nhận đăng ký tham gia của các trường/học viện

- Khối chuyên ngành: Các trường sẽ đăng ký tham gia với Trung tâm Văn hóa.

- Khối ngoài chuyên ngành: Các Học viện King Sejong sẽ đăng ký tham gia với Học viện King Sejong Trụ sở chính tại Việt Nam.

- Khối phổ thông: Các trường sẽ đăng ký tham gia với Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn.

+ Phía Bắc: Đăng ký với Văn phòng đại diện phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam.

+ Phía Nam: Đăng ký với Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM

~ 14/04/2023

Các trường/học viện chọn ra thí sinh thi vòng bán kết

- Các trường/học viện nộp đơn đăng ký tham gia sẽ tiến hành tổ chức vòng sơ loại theo nội dung đã được thông báo (chủ đề, tiêu chí chấm điểm,...).

Tháng 4 ~ 6/2023

- Chọn ra thí sinh tiến vào vòng bán kết khu vực (1 người/trường/học viện)

+ Khối chuyên ngành: .. người

+ Khối ngoài chuyên ngành: .. người

+ Khối phổ thông: .. người

~ 30/06/2023

Vòng bán kết khu vực

(Hà Nội, Hồ Chí Minh)

- Tổ chức vòng bán kết khu vực và chọn ra thí sinh tiến vào vòng chung kết (Tổng 16 người)

+ Khối chuyên ngành: 6 người

+ Khối ngoài chuyên ngành: 6 người

+ Khối phổ thông: 4 người

* Hà Nội (phía Bắc): Trung tâm Văn hóa, Văn phòng đại diện phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam chủ quản. 

* Hồ Chí Minh (phía Nam): Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Hàn tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Học viện King Sejong Trụ sở chính tại Việt Nam chủ quản.

Tháng 8 ~ 9/2023

* Các cơ quan chủ quản sẽ thông báo lịch trình chính thức sau

Chung kết

- Tổ chức vòng chung kết  (Tổng 16 người).

+ Khối chuyên ngành, khối ngoài chuyên ngành, khối phổ thông. Lễ trao giải.

 

Tháng 10/2023

* Trung tâm Văn hóa sẽ thông báo lịch trình chính thức sau

 

3.    Vòng sơ loại trường/học viện

-         Phương thức tiến hành

Thông báo kế hoạch cuộc thi

(Tháng 3)

=>

Nộp kế hoạch tổ chức vòng sơ loại

(~14/04)

=>

Tổ chức vòng sơ loại và báo cáo kết quả (Tháng 4 ~ 6)

=>

Tiếp nhận kết quả vòng sơ loại và tổ chức

vòng bán kết khu vực (Tháng 8 ~ 9)

- Trung tâm Văn hóa à Các trường Cao đẳng/Đại học.

- Học viện King Sejong Trụ sở chính à Các Học viện King Sejong.

- Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn à Các trường THCS, THPT.

- Các trường Cao đẳng/Đại học à Trung tâm Văn hóa.

- Các Học viện King Sejong à Học viện King Sejong Trụ sở chính.

- Các trường THCS, THPT à Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn.

 

- Các trường Cao đẳng/Đại học à Trung tâm Văn hóa.

- Các Học viện King Sejong à Học viện King Sejong Trụ sở chính.

- Các trường THCS, THPT à Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn.

- Hà Nội (Phía Bắc): Trung tâm Văn hóa, Văn phòng đại diện phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam.

- Hồ Chí Minh (Phía Nam):

Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Hàn tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Học viện King Sejong Trụ sở chính.

 

-         Số người tuyển chọn: 1 người/trường/học viện (Tùy theo tình hình thực tế, số người tuyển chọn có thể thay đổi)

-         Tiêu chí chấm điểm: Đánh giá điểm số và câu trả lời của thí sinh dựa theo các tiêu chí đánh giá dưới đây:

<Bảng tiêu chí đánh giá vòng sơ loại, vòng bán kết, vòng chung kết>

Hạng mục đánh giá

Tiêu chí đánh giá cụ thể

Điểm số

Tính đa dạng

Nội dung phát biểu và trả lời câu hỏi có đa dạng, phong phú hay không?

30

Tính trôi chảy, lưu loát

Thí sinh có sử dụng các biểu hiện phù hợp, đúng với hoàn cảnh và nói trôi chảy hay không?

30

Tính chính xác

Thí sinh biết và sử dụng chính xác từ vựng, ngữ pháp hay không?

20

Phát âm

Phát âm và ngữ điệu tự nhiên hay không?

10

Mức độ tương tác

Thí sinh hiểu câu hỏi và nội dung trả lời đúng trọng tâm hay không?

Thí sinh trả lời bằng thái độ tích cực hay không?

10

Tổng điểm

100

   * Việc đánh giá được dựa theo bảng tiêu chí trên nhưng việc đánh giá thực tế có thể được thực hiện linh động theo tiêu chí của nhà trường/học viện.

* Điều kiện tham gia

Người có năng lực nói tiếng Hàn đủ điều kiện tham gia vòng sơ loại trường/học viện:

-         Tại vòng bán kết và chung kết, ban tổ chức sẽ đánh giá phần thi nói tiếng Hàn thực tế của thí sinh, vì vậy các trường/học viện cần chọn học sinh/sinh viên có đủ năng lực hội thoại bằng tiếng Hàn.

Người đảm bảo có thể tham gia theo lịch trình của “Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2023”.

Người chưa từng tham gia chương trình du học (du học tiếng, trao đổi,…) tại Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên.

Người chưa từng nhận giải thưởng du học tiếng Hàn tại các cuộc thi nói tương tự.

Người đã nhận giải xuất sắc, giải nhất (phần thưởng là chương trình du học tiếng Hàn tại Hàn Quốc) tại các cuộc thi nói khác nhưng đã hoàn thành chương trình học và trở về hơn 3 năm.

Bài nói đã từng được phát biểu tại các cuộc thi nói khác sẽ không được phép sử dụng vào cuộc thi (Trong trường hợp bị phát hiện sau khi đã trao giải thì giải thưởng sẽ bị thu hồi).

Người đã tham gia vòng bán kết khu vực và chung kết toàn quốc “Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc – Cúp Đại sứ Hàn Quốc” tổ chức năm 2022 sẽ không được tham gia cuộc thi 2023 lần này.

 

4.    Hướng dẫn nộp kế hoạch tổ chức vòng sơ loại và kết quả

Phân loại

(Lần 1) Nộp kế hoạch tổ chức vòng sơ loại

(Lần 2) Nộp báo cáo kết quả vòng sơ loại

Thời hạn

14/04/2023 (thứ sáu)

30/06/2023 (thứ sáu)

Hồ sơ cần nộp

Bản kế hoạch tổ chức vòng sơ loại Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2023 (mẫu 1)

1. Báo cáo kết quả tổ chức vòng sơ loại Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2023 (mẫu 2)

2. Nội dung bài nói tại vòng sơ loại trường/học viện (mẫu 3) và video phát biểu của thí sinh vào vòng bán kết

Địa chỉ email nộp hồ sơ

- Khi chuyên ngành np v email:

vykhao1408@gmail.com / Đin thoi: 024 3944 5980 ~2

- Khi ngoài chuyên ngành np v email:

ksivcl@ksif.or.kr / Đin thoi: 028 3827 9417

- Khi ph thông np v email:

+ Phía Bc: moe.kecvn@gmail.com / Đin thoi : 024-3203-2082

+ Phía Nam: klechhcm@gmail.com / Đin thoi: 028-3920-1274

Chủ đề email

Kế hoạch tổ chức vòng sơ loại Cuộc thi nói tiếng Hàn Trường…/Học viện King Sejong …

Kết quả vòng sơ loại Cuộc thi nói tiếng Hàn Trường .../Học viện King Sejong …

* Trường hợp các trường/học viện vì lý do bất khả kháng nên không thể tổ chức vòng sơ loại thì có thể tiến cử học sinh/sinh viên có năng lực tiếng Hàn xuất sắc tham gia vào cuộc thi. Học sinh/sinh viên được tiến cử sẽ quay và gửi video nói tiếng Hàn về các cơ quan chủ quản phụ trách.

 

5.    Giải thưởng vòng bán kết khu vực (Hà Nội(Phía Bắc), Hồ Chí Minh(Phía Nam))

Phân loại

Khối chuyên ngành

Khối ngoài chuyên ngành

Khối phổ thông

Số người

Phần thưởng

Số người

Phần thưởng

Số người

Phần thưởng

Đồng giải nhất

6

Tiến vào vòng chung kết

6

Tiến vào vòng chung kết

4

Tiến vào vòng chung kết

Giải nhì

2

Phần thưởng tương đương 6.000.000 đồng

2

Phần thưởng tương đương 6.000.000 đồng

2

Phần thưởng tương đương 6.000.000 đồng

Giải ba

4

Phần thưởng tương đương 4.000.000 đồng

4

Phần thưởng tương đương 4.000.000 đồng

4

Phần thưởng tương đương 4.000.000 đồng

Giải khuyến khích

6

Phần thưởng tương đương 2.000.000 đồng

6

Phần thưởng tương đương 2.000.000 đồng

6

Phần thưởng tương đương 2.000.000 đồng

      * Nội dung giải thưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

 

6.    Giải thưởng vòng chung kết

Phân loại

Khối chuyên ngành

Khối ngoài chuyên ngành

Khối phổ thông

Số người

Phần thưởng

Số người

Phần thưởng

Số người

Phần thưởng

Xuất sắc

1

Khóa du học tiếng Hàn

 (6 tháng)

1

Khóa du học tiếng Hàn

(6 tháng)

1

Voucher du lịch Hàn Quốc (30.000.000 đồng)

Giải nhất

1

Voucher du lịch Hàn Quốc (30.000.000 đồng)

1

Voucher du lịch Hàn Quốc (30.000.000 đồng)

1

Phần thưởng tương đương 20.000.000 đồng

Giải nhì

2

Phần thưởng tương đương 15.000.000 đồng

2

Phần thưởng tương đương 15.000.000 đồng

1

Phần thưởng tương đương 15.000.000 đồng

Giải ba

2

Phần thưởng tương đương 10.000.000 đồng

2

Phần thưởng tương đương 10.000.000 đồng

1

Phần thưởng tương đương 10.000.000 đồng

 * Nội dung giải thưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

7.    Liên hệ

-         Mr. Park Sang Mo, Trưởng nhóm sự kiện và dự án, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

+ Email: psmhanoi@korea.kr / Điện thoại: 024 3944 5981 (ext.104)

-         Ms. Vy Thị Khảo, Chuyên viên, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

+ Email: vykhao1408@gmail.com/ Điện thoại: 024 3944 5981 (ext. 120)

Related

New 6329798877752206552

Đăng nhận xét

emo-but-icon

TÌM TRƯỜNG

Seoul (31) Busan (11) Daejeon (8) Gwangju (7) Gyeonggi do (5) Suwon (4) Daegu (3) Incheon (2) Ulsan (2) Ansan (1) Cheonan (1) Cheongju (1) Chungcheon (1) Chungju (1) Gangwon (1) Gyeongju (1) Gyeongsang (1) Jeju (1) Jeonju (1) Mapo (1) Pohang (1) Sangnok-gu (1) Seongdong-gu (1)

Recent Posts

Thời tiết

Random Posts

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

QUY ĐỔI TIỀN HÀN

item
- Navigation -